Analiza wstępna częścią analizy finansowej

Analiza pierwsza częścią analizy finansowej

Prasóweczki

Analiza pierwsza częścią analizy finansowej Jak może większości (o ile nie wszystkim) wiadomo, analiza finansowa jest wyborem informacji o wynikach i formie finansowej przedsiębiorstwa. Można i dodać, że wykonanie takiej obserwacje jest potrzebne. Co dużo, analizę finansową można przeprowadzać z pozostałych przyczyn, na czym nie będziemy się jednak teraz skupiać. Materiałem tego wpisu są informacje połączone z analizą wstępną.

Co ważna stwierdzić na fakt analizy wstępnej?

Analiza wstępna kwalifikuje się na różne obszary, na wstępie realizowana jest analiza prosta i pozioma. Analiza pionowa służy ustaleniu procentowego udziału cen w ceny zagregowanej. Za przykład może posłużyć choćby udział aktywów trwałych w aktywach ogółem. Analiza pionowa służy określeniu głównych obszarów działania przedsiębiorstwa. Co do analizy poziomej, analiza pozioma zezwala na ocenę zmian przechodzących w przedsiębiorstwie.

W dalszej kolei są źródła finansowania majątku, należy określić wielkość kapitału własnego, mocnego i obrotowego netto. Kapitał inny to pełne pasywa pomniejszone o każde zobowiązania.
Kapitał szły to pieniądz własny + zobowiązania długoterminowe. Warto jeszcze podkreślić, że zobowiązania długoterminowe oddaje się jako długoterminowe zaangażowanie kapitałów obcych w realizację.
Kapitał obrotowy netto więc po prostu różnica pomiędzy kapitałem stałym i aktywami trwałymi. Można jeszcze opowiadać o różnicy pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi.

Kolejny etap to doświadczenie struktury kapitałowo-majątkowej. Badanie tej grupy jest zbieżne z określeniem następujących wskaźników: wskaźnika pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym, wskaźnika pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym, wskaźnika pokrycia aktywów obrotowych kapitałem krótkoterminowym, wskaźnika udziału kapitału obrotowego netto w budowaniu aktywów ogółem i wskaźnika udziału kapitału obrotowego netto w budowaniu aktywów obrotowych.

Na brzeg przychodzi do wyceny bilansowej, czyli najkrócej mówiąc, określenia wartości przedsiębiorstwa.

Zobacz również Analiza wstępna częścią analizy finansowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *