Czego Szukamy Na Warmii I Mazurach?

Czego Szukamy Na Warmii I Mazurach?

Prasóweczki

Czego Szukamy Na Warmii I Mazurach? Pytanie tylko pozornie skierowane jest do turystów. Że istnieć natomiast skierowane też do historyków, kulturoznawców-regionalistów oraz inwestorów. Zacznijmy może od tego, co w ostatnim kraju interesuje turystów?

 

Warmia i Mazury dla turystów

Granica pomiędzy Warmią i Mazurami jest wcale płynna. Umownie ważna te obie krainy rozdzielić linią idącą od Ostródy, potem coś na południe od Olszyna i łukiem na północ przez Mrągowo i Kętrzyn.

Czym się zatem różnią od siebie te obie krainy. W rejonie i zabytkach obecnie raczej jest trudno wskazać podstawowe różnice. Historycznie obie krainy w zeszłych wiekach połączyła wspólna historia. Wcześniej mieszkały je inne plemiona. Na jednych Mazurach swoje korzenie zapuścili Mazowszanie. Nieprzypadkowo jeden z naukowych periodyków mazurskich nosi tytuł „Masovia”.

Przeciętny turysta kojarzy ten kraj z jeziorami, głównie z Prawdziwymi Jeziorami Mazurskimi. Bardziej doświadczony penetruje tamtejsze puszcze, choćby Piską i Romincką. Ta nowa na momencie dwóch poprzednich wieków była regionem łowieckim cesarza Wilhelma II. Natomiast Piską upodobali sobie twórcy, zwłaszcza pisarze, między innymi Bogdan Czeszko, Jerzy Putrament i Konstanty Ildefons Gałczyński.

Dlatego pasjonaci historii literatury zwykle odwiedzają Muzeum im. K. I. Gałczyńskiego w Praniu i Michała Kajki w Ogródku.

Wyczynowi turyści coraz częściej używają ze szlaków kajakowych, choćby na Krutyni, Węgorapie i Gołdapie. Jeszcze większym uznaniem zajmują się dawne umocnienia z okresów II wojny światowej, między drugimi w Gierłoży, Mamerkach i Gołdapi (kwatera Luftwaffe „Robinson”).

Warto zajrzeć Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej wraz z zabytkowym (nieczynnym) szlakiem kolejowym i, największymi w Polsce, mostami w Stańczykach. Wielu zaskakuje Tatarska Góra – drugi pod względem wielkości (308 m n.m.p) szczyt Mazur Garbatych ze uważającym się w zagłębieniu szczytu dystroficznym jeziorkiem otoczonym tundrową roślinnością.

Region dla inwestorów

Oczywiście… W współczesnych j latach wyraźnie wzrosło zainteresowanie inwestorów regionem Warmii i Mazur, zwłaszcza otoczeniem Wielkich Jezior Mazurskich. Do pomieszczeń bawiących się największym powodzeniem zaliczają się głównie Giżycko i Mikołajku. Modne są działki nad jeziorami.

Natomiast nie tylko jeziora dają pretekst inicjatywom inwestorskim. Stronę z inwestorów zakupiła dawną popegeerowski ziemię oraz owo nie wyłącznie w sensach rolniczych. Jeszcze większym uznaniem zajmuje się bowiem tutejsza agroturystyka.

Zobacz Czego szukamy na Warmii i Mazurach?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *