Nawet 445 zł wsparcia na zakup podręczników dla młodzieży niepełnosprawn

Nawet 445 Zł Wsparcia Na Zakup Podręczników Dla Młodzieży Niepełnosprawnej

Prasóweczki

Nawet 445 Zł Wsparcia Na Zakup Podręczników Dla Młodzieży Niepełnosprawnej Rząd finalizuje prace nad programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w postaci dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Tym całkowicie program obejmie lata 2020-22, i jego budżet wyniesie 54 mln zł. Projekt uchwały Rady Ministrów w ostatniej kwestii zaopiniuje Komisja Wspólna Poziomu i Samorządu Terytorialnego na najkrótszym posiedzeniu (obiegowym) 30 kwietnia.

Projekt uchwały rządu dotyczy dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej w tamtych trzech latach szkolnych.
Z dofinansowania będzie mogła wziąć młodzież z niepełnosprawnościami, przygotowująca się w naukach ponadpodstawowych (zarówno kształcenia ogólne i profesjonalne).
Łączna pula wsparcia wyniesie 54 mln zł, lub po jakiś 18 mln zł rocznie, wypłacanych ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w postaci dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-22, jaki zawiera uchwalić Radę Ministrów, nie jest inny. W latach poprzednich stanowił on szybko prowadzony na podstawie przyjmowanej corocznie uchwały.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w postaci dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-22, jaki zawiera uchwalić Radę Ministrów, nie jest inny. W latach poprzednich stanowił on szybko prowadzony na podstawie przyjmowanej corocznie uchwały.

Teraz ale w stosunku spośród obecnym, że wysokość dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych czy ćwiczeniowych nie poprawi się, a prognozy liczby uczniów niepełnosprawnych odpowiednich do osiągnięcia uwag są stabilne, Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o zmiany formuły programu z jednorocznej na trzyletnią – czytamy w oparciu.

Nie przeobraziły się nawet kwoty wsparcia, dlatego obradujący Zespół ds. Edukacji Tradycji i Sportu Komisji Wspólnej Poziomu i Samorządu Terytorialnego nie miał co do niego pełniejszych odpowiedzialności i dobrze go zaopiniował.

– Na momencie konsultacji mieliśmy małe pytania i koncentracji do zaproponowanych rozwiązań, a po ich wykończeniu na świeżym świecie w porządku obiegowym wydaliśmy dobrą opinię – mówi Anna Grygierek, burmistrz Strumienia, współprzewodnicząca zespołu.

Nazywa to, iż na zaplanowanym na 30 kwietnia posiedzeniu KWRiST projekt zostanie uznany.

Program istotny, ale bez zmian

Projekt uchwały Rady Ministrów określa wysokość dofinansowania zakupu podręczników również do uprawiania ogólnego, kiedy i trenowania w zawodach, w współczesnym podręczników do uprawiania specjalnego, przyjętych do celu szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, a dodatkowo materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla studentów niepełnosprawnych, należących do szkół ponadpodstawowych. Ramy czasowe? Lata 2020, 2021 i 2022.

Zgodnie spośród nim dofinansowanie ma wynosić:

– do 225 zł – dla studentów z niepełnosprawnością intelektualną w okresie małym lub wysokim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, należących do szkoły specjalnej przysposabiającej do lektury;

– do 390 zł – dla studentów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w okresie lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w niniejszym z afazją, z autyzmem,
z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi tego typu, należących do szkół branżowych I oraz II stopnia;

– do 445 zł – dla studentów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w okresie lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w niniejszym z afazją, z autyzmem, z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi tego typu, należących do trzyletniego i czteroletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego i pięcioletniego technikum, a i klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, uczniów liceum sztuk plastycznych, klas ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

zobacz również Nawet 445 zł wsparcia na zakup podręczników dla młodzieży niepełnosprawn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *