Organizacja ceremonii pogrzebowych Lipiany

Człowiek rodzi się i umiera. Pogrzeby zbierają się ze smutkiem po śmierci bliskiej osoby, a również z obowiązkiem dopełnienia wszystkich formalności związanych z pochówkiem. Ceremonie pogrzebowe powinny być dane profesjonalnie, żeby oszczędzić rodzinie zmarłego dodatkowego stresu.

Organizacja ceremonii pogrzebowych Biały Bór

Formalności przedpogrzebowe

Gdy członek rodziny umrze, bliskie mu twarze powinny powiadomić o zgonie lekarza rodzinnego z przychodni rejonowej lub pogotowie ratunkowe . Po przybyciu, lekarz lub pogotowie stwierdzą zgon i wystawią kartę zgonu – dokument konieczny do dopełnienia pozostałych formalności z pochówkiem włącznie. Że istnieją podejrzenia, że zgon stanął w efektu wypadku lub przestępstwa, lekarz może odmówić wydania karty zgonu. Rodzina może natomiast otrzymać taki dokument od lekarza sądowego, który badał przerwy w urzędzie medycyny sądowej.

poczta kwiatowa

poczta kwiatowa

Następnie rodzina zmarłego powinna powiadomić o zgonie Urząd Stanu Cywilnego w toku trzech dni od chwile śmierci zmarłego. Następnie powinna wystąpić z wynikiem o wystawienie aktu zgonu. Potrzebne będą: karta zgonu i dowód osobisty zmarłego. Fakt ten uprawnia do kupienia zasiłku pogrzebowego oraz stanowi zdatny do załatwiania kwestii związanych ze spadkiem.

Organizacja ceremonii pogrzebowych Biały Bór

Organizacja pogrzebu

Kartę zgonu należy przedłożyć wybranemu Zakładowi Pogrzebowemu. Podczas spotkania z człowiekiem zakładu pogrzebowego, badany jest czas pochówku lub termin kremacji (jeżeli zmarły przed śmiercią zastrzegł, że wybiera taką właśnie formę pochówku), wybór miejsca pochówku, wybór trumny, lub urny w przypadku kremacji. wybór obrządku religijnego w jakim zajmuje odbyć się pogrzeb czy innego charakteru pogrzebu ( w przypadku pochówku świeckiego).

Zobacz również prezent dla żony na święta

Zakłady Pogrzebowe oferują szereg usług związanych z formą pochówku, między innymi:

obwieszczenie o śmierci: wydruk klepsydr, zamówienie nekrologów
przewóz ciała osoby zmarłej do świątyni i/lub na cmentarz
zapewnienie oprawy muzycznej, kwiatów
pochówek
przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej przez specjalisty ceremonii pogrzebowej

Pogrzeb katolicki

W przypadku pogrzebów w obrządku katolickim, rodzinie pozostaje porozumieć się z księdzem w sytuacji organizacji nabożeństwa żałobnego i miejsca pochówku (kwatery) na cmentarzu parafialnym. Pogrzeb katolicki przenosi się w obecności księdza, który odprowadza zmarłego na środowisko tego spoczynku. Oprócz księdza, w takim pochówku jest często mistrz ceremonii pogrzebowej.
Pogrzeb świecki

Jeżeli zmarły życzył sobie przed śmiercią pochówku świeckiego, rodzina musi zetknąć się z górą cmentarza i wykupić odpowiednią kwaterę. Jest też wynająć mistrza ceremonii pogrzebowej, który poprowadzi ją w specjalny sposób. Mistrz ceremonii przywita żałobników, wygłosi mowę wstępną, a także opowie o zmarłym. Mistrz ceremonii zakomunikuje również uczestnikom pogrzebu o środowisku, w jakim dokona się stypa. Koszt wynajęcia mistrza ceremonii to wydatek około 300 zł.

Pogrzeb tworzę się to z mnóstwem form i kosztami, jakie rodzina musi ponieść organizując pochówek. Na powodzenie w takiej rzeczy mogą brać na wsparcie innych członków rodziny, a także państwa, które wypłaci rodzinie zmarłego zasiłek pogrzebowy po uzyskaniu przez nią aktu zgonu. Warto mieć, że pogrzeb nie wymaga być elegancki a nawet przy skromnych sposobach można godnie pożegnać zmarłego.
Dużo informacji
Dużo wiadomości o organizacji ceremonii pogrzebowych na części Organizacja ceremonii pogrzebowych

 

Organizacja ceremonii pogrzebowych Biały Bór

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o